wtorek, 26 maja 2015

Tydzień 14: egzamin & strumienie

Ćwiczenia

Platforma eTam (egzamin z roku 2012/2013).

Laboratorium

 1. Napisz program, który wypisuje na ekran zawartosc pliku tekstowego. Nazwę pliku do wypisania wczytaj ze standardowego wejścia za pomocą odpowiednich strumieni.
 2. Napisz program, który dla podanego pliku wypisze, z ilu bajtów składa się ten plik.
 3. Napisz program, który dla danego pliku tekstowego wypisze liczbę znaków oraz liczbę białych znaków w tym pliku.
 4. (a) Napisz program, który kopiuje znak po znaku pliki tekstowe.
  (b) Zmień program z poprzedniego punktu tak, aby czas kopiowania był mierzony i wypisywany na konsole. Sprawdź, jaki wpływ na efektywność ma użycie buforowania.
 5. Napisz program, który odwróci zawartość pliku tekstowego w nastepujący sposób:
  (a) Odwróci kolejność wierszy.
  (b) W każdym wierszu odwróci kolejność słów.
  (c) W nazwie pliku odwróci kolejność liter, pomijając ewentualne rozszerzenie .txt.
 6. Napisz Iterator<String>, w którym metoda next() zwraca kolejne linie wczytane z Readera. Konstruktor ma dostawać obiekt Readera. Po wczytaniu wszystkiego Reader ma zostać zamknięty. Zauważ, że Iterator nie może rzucać wyjątków IOException. Niech przechwyci taki wyjątek i pozwoli normalnie iterować po wszystkich poprawnie wczytanych liniach.
  Wskazówka: BufferedReader ma metodę readLine(); zwraca ona null, gdy napotka koniec pliku.
  Wskazówka 2: aby hasNext() działał poprawnie, trzeba zawsze mieć wczytana i spamiętaną jedną linie w przód.

Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza