wtorek, 7 kwietnia 2015

Tydzień 7: wyrażenia cz. 2

Ćwiczenia

Kontynuujemy zadanie o wyrażeniach z poprzedniego tygodnia. Dziś dodamy upraszczanie wyrażeń. Chcemy, aby wyrażenia tworzyły się w postaci uproszczonej zgodnie z takimi regułami:
 • stała + stała → stała
 • 0 + wyrażenie → wyrażenie
 • wyrażenia + 0 → wyrażenie
 • stała * stała → stała
 • 1 * wyrażenie → wyrażenie
 • wyrażenie * 1 → wyrażenie

Laboratorium

 1. Zaimplementuj drzewo BST przechowujace liczby całkowite. Chcemy uniknąć dużej liczby testów (czy jest lewe dziecko, czy jest prawe dziecko,...) w kodzie. Jak będziesz reprezentować puste drzewo? Wskazówka: użyj polimorfizmu.
 2. Kolejka priorytetowa to struktura danych, do której można wstawiać elementy i z niej je pobierać. Kolejność pobierania elementów zależy od priorytetu tych elementów, najpierw wydawane są elementy o wyższym priorytecie. Zdefiniuj i zaimplementuj interfejs KolejkaPriorytetowa z operacjami:
  • void dodaj(int priorytet, String s) – dodaje do kolejki nowy napis z zadanym priorytetem.
  • String[] pobierz() – pobiera z kolejki wszystkie napisy obiekty o najmniejszej wartości priorytetu (moze byc ich wiele, stad wynikiem jest tablica). Pobrane elementy są usuwane z  kolejki.
  • boolean czyPusta() – wynikiem jest true wtedy i tylko wtedy, gdy w kolejce nie ma już elementów.
  Zdefiniuj klasę realizujacą ten interfejs za pomocą jednej z metod: lista posortowana, kopiec, drzewo BST. Napisz program, który wczyta ze standardowego wejścia kilka napisów, a następnie wypisze wczytany zbiór posortowany (za pomocą KolejkiPriorytetowej) ze względu na liczbę wystapień litery a w napisie.

Praca domowa nr8

Zadanie o drzewie BST. Termin oddania: 15 kwietnia 2015 r.

Rozwiązanie należy wysłać mailem. W temacie wiadomości powinien znaleźć się ciąg PO oraz numer pracy domowej (tutaj: 8). Pliki źródłowe powinny być spakowane zip-em. Nazwa pliku powinna zawierać imię i nazwisko autora.

Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza