wtorek, 24 marca 2015

Tydzień 5: klasy cz. 2

Ćwiczenia

Zaimplementuj liczby całkowite dowolnego rozmiaru. Operacje do zaimplementowania: dodawanie, odejmowanie, mnożenie przez liczbę typu int, tworzenie.

Laboratorium

Zaimplementuj klasę Wielomian. Wielomian powinien mieć:
  • konstruktor bezargumentowy tworzący wielomian zerowy;
  • konstruktor tworzący jednomian;
  • konstruktor tworzący wielomian na podstawie tablicy współczynników; nie marnujemy pamięci – trzymamy tablice długości stopień wielomianu + 1;
  • metodę liczącą wartość wielomianu w punkcie;
  • metody dodaj(Wielomian) i odejmij(Wielomian) zwracającą nowy wielomian będący sumą (różnicą) pierwszego i drugiego argumentu;
  • (dla chętnych) metodę pomnóż(Wielomian) zwracającą iloczyn pierwszego i drugiego argumentu.
W nowym pakiecie utwórz klasę Program korzystającą z Wielomianu. Program bierze jako argumenty wiersza poleceń listę współczynników pierwszego wielomianu, nastepnie symbol działania, a potem listę współczynników drugiego wielomianu. Program wypisuje podanego wynik działania na standardowe wyjście. Np.
java main.Program 1 0 1 + 1 1 -1 1
daje w wyniku
2+x^1+x^3

Praca domowa nr 5

Zadanie o wielomianie. Termin oddania: 1 kwietnia 2015 r.

Rozwiązanie należy wysłać mailem. W temacie wiadomości powinien znaleźć się ciąg PO oraz numer pracy domowej (tutaj: 5). Pliki źródłowe powinny być spakowane zip-em. Nazwa pliku powinna zawierać imię i nazwisko autora

Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza